Integritet

Auvesta-webbplatsen (www.auvesta.com) liksom de integrerade webbutikerna "Auvesta-Shop" (https://auvesta-shop.com) drivs av Auvesta Edelmetalle AG, Industriestr. 4, 83607 Holzkirchen, Tyskland (nedan kallad "Auvesta" eller "vi"). Skyddet av era personuppgifter är en central angelägenhet för oss. I samband med denna integritetsdeklaration informerar vi er om art, omfattning och syfte med insamling, behandling och användning av era personuppgifter.

Principer

Vi samlar, bearbetar och använder era personuppgifter i enlighet med gällande bestämmelser om dataskydd.

Personuppgifter är alla enskilda uppgifter om personliga eller faktiska omständigheter hos en viss eller identifierbar fysisk person. Detta inkluderar till exempel ert namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Användning av dina data

Enbart för ett besök på vår hemsida, är det inte nödvändigt, att ni meddelar oss era personuppgifter ( såsom ert namn eller er emailadress).

Vi samlar in, behandlar och använder de personuppgifter som ni meddelar, inom ramen för upprättandet av en onlinedepå eller orderprocessen för upprättande, genomförande och behandling av avtal som ingåtts med oss. Detta inkluderar även överföring av era uppgifter till tredje part och deras användning, så långt det är nödvändigt för att etablera, genomföra eller bearbeta de slutna avtalen.

Upprättande av en online depå

I våra webbshops har ni möjlighet att skapa en personlig online depå. Med hjälp av online depå kan ni bekvämt lagra er personliga information för framtida beställningar och vid behov använda ytterligare funktioner (beroende på erbjudandet) i vårt system.

Vi kräver ert för- och efternamn, er e-postadress och ett fritt valbart lösenord, samt er postadress, telefonnummer och vid företagskunder, ert företags- och moms-ID-nummer. Efter lyckad registrering kan ni lagra er faktura och leveransadress för framtida beställningar. Den e-postadress ni anger tillsammans med lösenordet fungerar som en åtkomstkod för online-depån. Ni har möjlighet att ändra era uppgifter när som helst efter att ha loggat in på er online-depå. Alla data måste vara sanna och aktuella.

I anslutning till registreringen erhåller ni automatiskt en bekräftelse per e-mail, att er online-depå har etablerats.

Vänligen hantera er personliga tillgångskod och ert lösenord strikt konfidentiellt. I övriga avseenden gäller villkoren för online-depå och lösenordsskydd, i förekommande fall de relevanta bestämmelserna i allmänna affärsvillkor resp. användarvillkor, användning av kontaktformulär

Användning av kontaktformulär

Ni kan kontakta oss direkt via de kontaktformulär, som färdigställts på vår hemsida eller begära uppdaterad information från oss. Vi samlar, bearbetar och använder informationen från er via ett kontaktformulär uteslutande för behandling av er förfrågan.

Elektroniskt nyhetsbrev

På vår hemsida kan ni även registrera er för olika elektroniska nyhetsbrev. Om ni har gett ert samtycke till detta, använder vi ert för- och efternamn och er e-postadress för att skicka er aktuella erbjudanden och nyheter om det innehåll ni prenumererar på via e-post.

Efter framgångsrik registrering för nyhetsbrevet får ni automatiskt ett e-postmeddelande som uppmanar er att bekräfta er e-postadress. Så snart ni har bekräftat er e-postadress genom att klicka på länken i bekräftelse-eposten får ni regelbundet vårt elektroniska nyhetsbrev.

Ert samtycke till att erhålla nyhetsbrevet kan återkallas när som helst med effekt för framtiden på service@auvesta.com. Ni kan även när som helst avregistrera er från nyhetsbrevet genom att klicka på länken i nyhetsbrevet.

Serverloggar

När ni öppnar vår webbplats överför er webbläsare viss information till vår server. Detta inkluderar till exempel datum och tid för åtkomst, webbadressen (Internetadress) på referenswebbsidan, den hämtade filen, mängden data som överförts och det framgångsrika hämtningsmeddelandet, webbläsartypen, webbläsarversionen och information om operativsystemet. Vi använder denna information uteslutande för statistiska ändamål och för analys, till exempel förbättring av erbjudandet. Det är inte möjligt att tilldela denna information till en viss person.

Cookies

Vi använder cookies för att göra ert besök på vår hemsida ännu mer attraktivt. Cookies är små textfiler som lagras på er dator och gör att vi kan känna igen er webbläsare. Med hjälp av cookies kan vi förbättra komforten och kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen.

På vår hemsida använder vi s.k. session cookies och å andra sidan s.k. beständiga cookies. Detta gör att vi till exempel kan tillhandahålla den virtuella kundvagnen för era onlineköp och för att ni skall kunna logga in på ert kundkonto. Alla sessionskakor förlorar automatiskt sin giltighet när de lämnar webbplatsen. De beständiga kakorna kvarstår, ouptäckta under flera år på terminalen och tillåter oss att lagra innehållet i er kundvagn samt använda webbanalystjänsten Google Analytics.

Naturligtvis kan ni också besöka vår hemsida utan cookies. Ni kan när som helst begränsa eller inaktivera användningen av cookies i era webbläsarinställningar. Detta kan dock leda till vissa begränsningar för funktionaliteten och användbarheten av vårt erbjudande.

Google Analytics

Den här webbplatsen använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. ("Google"). Google Analytics använder sk. cookies, textfiler som är lagrade på er dator och ni tillåter en analys av användningen av webbplatsen. Informationen som genereras av cookien om er användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Vi har aktiverat IP-anonymiseringen på denna webbplats, så att IP-adresser begränsas av Google inom Europeiska unionen eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats använder Google denna information för att utvärdera er användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och att tillhandahålla andra tjänster relaterade till användningen av webbplatser och internetanvändning mot webbplatsoperatören. IP-adressen från er webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data. Ni kan förhindra att cookies sparas genom att ni ställer in programvaran för er webbläsare. Vi vill emellertid påpeka att ni i detta fall inte kan utnyttja alla funktioner på denna webbplats fullt ut. Dessutom kan ni förhindra att Googles behandling av data (inklusive er IP-adress) genereras av cookien och er användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) samt Googles bearbetning av dessa data genom att ladda ner webbläsarpluggen som finns tillgänglig enligt följande länk och installera den. Den nuvarande länken är http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Ni kan också stoppa Google Analytics genom att klicka på länken nedan. En tillvalskaka är inställd i er webbläsare, som förhindrar framtida insamling av era data när ni besöker den här webbplatsen, så länge ni inte tar bort den här cookien från er webbläsare: inaktivera Google Analytics

Ytterligare information om integritetspolicy hos Google Analytics hittar ni under

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Rätt till åtkomst och integritetsfrågor

Enligt den federala dataskyddslagen har ni rätt att få gratis information om de uppgifter som lagrats rörande er person. Dessutom kan ni kräva korrigering och / eller borttagning och / eller blockering av era personuppgifter. Dessutom kan ni motsätta er att en pesudonym användarprofil skapas i syfte att annonsera, marknadsundersöka eller optimera vår webbplats. Ni kan återkalla ert samtycke till datainsamling, bearbetning och användning, när som helst med verkan för framtiden.

Vi står till ditt förfogande för ytterligare information om dataskydd och behandling av era uppgifter. Ni kan nå oss på följande e-postadresser:

Auvesta Edelmetalle AG generellt: service@auvesta.com

Naturligtvis kan ni även nå oss genom angivna kontaktuppgifter på respektive imprint.

Läge: juni 2016